Blinken försöker övertala de arabiska ledarna och får nobben!

42

Den amerikanske utrikesministern Anthony Blinken har intensivt kontaktat tjänstemän, underrättelseledare och arabiska ledare under de senaste timmarna i ett tröttsamt försök att övertyga dem att ta emot Gazas invånare innan den lurande israeliska armén raderar det från jordens yta (enligt Blinkens egna ord).

Detaljerna i den amerikanska planen innebär att förflytta en miljon medborgare från Gaza-remsan till Egypten och fördela resten av invånarna mellan Saudiarabien, Qatar, Jordanien och Förenade Arabemiraten. Saudiarabien kommer att bosätta en halv miljon palestinier, medan resten av länderna tar hand om de återstående. Hittills har det amerikanska projektet mötts med avslag från alla länder, inklusive Qatar, vars tjänstemän har erbjudit att ta emot högst 500 palestinier.

Blinken hotade att, om det arabiska motståndet fortsätter och hans plan avslås, skulle han hålla de arabiska ledarna ansvariga för de förväntade mänskliga förlusterna bland palestinierna ifall Israel river byggnaderna i Gaza över dess invånare. Detta kan leda till ett utbrott av ett fullskaligt krig i regionen.

Israel vägrar ens att diskutera något annat förslag än att fullständigt evakuera Gaza från dess invånare och väntar antingen på att Blinken övertygar de arabiska ledarna med sin plan eller på att inleda en omfattande militäroperation som bokstavligen skulle jämna Gaza med marken.

De rapporter som cirkulerar inom de israeliska underrättelsetjänsterna talar om att ge de arabiska ledarna fram till nästa lördag för att svara på det israeliska förslaget. Om avslaget fortsätter förväntas Israel inleda sina militära operationer på söndag.

Det diskuteras även inom korridorerna av de israeliska underrättelsetjänsterna att de israeliska gisslan som för närvarande hålls av Hamas kan betraktas som faktiska förluster.

Källa: MDEast