Inbjudan till Psykologsamtal för Stöd och Förståelse

77
Med tanke på de senaste hjärtskärande händelserna i Gaza och övriga Palestina, där många har mist sina nära och kära, och andra lever i ständig oro för sina familjer och vänner som riskerar att drabbas av den pågående konflikten, vill vi erbjuda en plats för stöd och förståelse.
Vi förstår djupet av den sorg och ångest som dessa händelser kan framkalla, och hur viktigt det är att ha någon att tala med. Därför inbjuder vi dig till ett online psykologsamtal där du kan uttrycka dina känslor, dela dina erfarenheter och få verktyg för att hantera din oro.
Datum: Söndag
Tid: Kl 14:00
Plattform: Online (länk kommer att skickas ut till alla anmälda deltagare)
Vårt mål är att skapa en trygg och stödjande miljö där varje individ känner att de blir hörda och förstådda. Vare sig du själv är drabbad eller om du bara vill lära dig mer om hur du kan stödja andra, är du varmt välkommen.
Observera att antalet platser är begränsat, så anmäl dig snarast möjligt. Tillsammans kan vi finna styrka, tröst och hopp i denna svåra tid.
Varmt välkommen,