SWEDEN

Multiorganization

50
Vi har identifierat behovet av att utse presstalespersoner. 
Målsättningen är att få en samlad linje som är strategisk strukturerad för att få ut maximalt värde när vi kommunicerar med media, vilket är oerhört känsligt just nu.
Det blir även enklare för alla att dirigera eventuella förfrågningar från olika media.
Dessa är noga utvalda utifrån deras sakkunnighet och retorik.
De har även stöd från ytterligare sakkunniga.
Presstalespersoner
Amjad Aloul och Sami Yasin
Press@pbni.se