Göteborgare hedrar Gaza-offren vid Brunnsparken

203

Göteborg, 18 oktober – I skenet av nattens stjärnor, samlades göteborgare med palestinsk bakgrund vid Brunnsparken. Tillsammans tände de ljus för att hedra de över 500 oskyldiga liv som gått förlorade efter bombningen av al-Ahli sjukhuset i Gaza.

Med tända ljus som formade orden “Gaza”, vandrade deltagarna tysta genom parken. Varje steg, varje tänd ljus, en påminnelse om de oskyldiga liv som brutalt avslutats – bland dem kvinnor, barn och hängivna läkare som oförtrutet arbetat för att rädda liv i en redan krisdrabbad region.

Sami, en svensk-palestinier som deltog i minnesstunden, uttryckte sin förtvivlan och sorg över tragedin. “Det som har skett är ofattbart. Det är inte bara en attack mot ett sjukhus, det är en attack mot mänskligheten. Dessa var människor som sökte vård och skydd,” sade han med tårar i ögonen. Han fortsatte med att uppmana den svenska regeringen att agera: “Vi kan inte bara stå vid sidan och se på. Sverige måste ta ställning och fördöma dessa handlingar. Vi behöver omedelbara åtgärder.”

Medan natten övergick till morgon och ljusen sakta slocknade, lämnade dessa göteborgare Brunnsparken. Även om deras hjärtan var tunga av sorg, bar de också på hoppet om en framtid där sådana tragedier inte upprepas.

Detta har hänt

Aftonbladet

Sjukhuset al-Ahli i Gaza City har utsatts för en förödande bombning. Enligt rapporter från det palestinska hälsoministeriet har minst 500 personer mist sina liv.

– Det som har hänt på Al-Ahli-sjukhuset är en tragedi utan motstycke. Trots de hårda prövningar vi har genomgått under årens gång, så är detta en händelse som kommer att lämna ett outplånligt sår i vårt folkminne, säger talespersonen Mahmoud Basal.

Reuters rapporterar att hundratals palestinier hade sökt skydd i al-Ahli Arab Baptist-sjukhuset när missilen slog ned. AP har bekräftat denna uppgift.

Majoriteten av offren tros vara fördrivna familjer, barn och kvinnor.

Mahmoud Basal, talesperson för Palestinas civila försvar uttryckte sin djupa sorg och förkrosselse: “Det vi bevittnade ikväll kan bara beskrivas som ett folkmord.”

Israel har initialt meddelat till Aftonbladet att de utreder händelsen för att avgöra om de var involverade. Senare förnekade de någon inblandning och pekade istället ut den Palestinska islamiska jihad som ansvariga.

“Det var en felaktig raketuppskjutning som träffade sjukhuset”, skriver överstelöjtnant Peter Lerner.

Den Palestinska islamiska jihad har förkastat dessa anklagelser.

President Mahmoud Abbas har utlyst en tre dagars nationell sorg i Palestina till minne av offren. Alla planerade möten, inklusive ett med USA:s president Joe Biden, har ställts in.

Hamas meddelade att de är villiga att frige alla gisslan om Israel upphör med bombningarna i Gaza, enligt källor på NBC News.

På frågan om att upphöra med bombningarna för att få gisslan frigivna svarade IDF:s talesperson Jonathan Cornicus, “Jag har ingen kommentar till det. Denna konflikt kommer att avslutas när de antingen är döda eller ger upp.”