Manifest for en forenet demokratisk stat

Date:

I følgende manifest forestiller vi os en forenet, demokratisk stat, hvor retfærdighed, lighed og frihed ikke bare er ord, men en realitet for alle dens borgere. Lad os arbejde sammen for at realisere denne drøm og skabe en lysere fremtid for de kommende generationer.

Choose your language

[EN] [SE] [DK] [DR] [FR]

Afslut Apartheid og Byg en Demokratisk Stat Uden Privilegerede Grupper og Høje Mure.

Afslut Apartheid

Vi står ved et historisk skillepunkt. For at bevæge os mod en fredelig og retfærdig fremtid, må vi afslutte apartheid-systemet, som har kendetegnet den israelske regering. Det er tid til at bryde kæderne af segregation og diskrimination og give lige rettigheder til hver borger.

Etabler en Ægte Demokratisk Stat

I stedet for at blive fanget af tidligere fejl og uretfærdigheder bør vi stræbe efter at bygge en stat, hvor demokratiske principper er øverste. Det betyder en stat, hvor alle stemmer høres, og ingen gruppe er privilegeret på bekostning af en anden.

Riv Murene Ned

De fysiske barrierer, der adskiller vores folk, er mere end bare sten og beton; de symboliserer mistillid, frygt og opdeling. Ved at rive murene omkring Gaza og Vestbredden ned tager vi et konkret skridt mod fornyelse og genforening.

Byg en Inkluderende Nation

For at skabe en forenet demokratisk stat, skal vi omfavne diversiteten inden for vores samfund. Dette indebærer at respektere og værdsætte alles unikke baggrund, kultur og traditioner, sikre lige adgang til landets ressourcer og muligheder for alle.
I dette forenede land vil Jerusalem stå som den forenende hovedstad, et fyrtårn for sameksistens og gensidig respekt. Det er afgørende at ære og beskytte helligheden af alle religiøse hellige steder, hvad enten de er jødiske, kristne eller muslimske. Disse steder, dybt forankret i vores kollektive bevidsthed, fungerer som berøringspunkter for tro og historie for utallige mennesker over hele verden. Desuden bør vi aktivt opfordre til forskning og arkæologiske efterforskninger for at afdække regionens dybe historiske væv. Ved at gøre dette ærer vi ikke kun vores sammenflettede fortid, men fremhæver også det rige kulturelle mosaik, der kan være en kraftfuld kraft, der binder os sammen for fremtiden.

Uddannelse og Oplysning

Gennem uddannelse kan vi øge bevidstheden om vores fælles mål og ambitioner. Vi bør investere i fælles skoler og uddannelsesprogrammer, der fremhæver vores kollektive historier, mens vi underviser om vores forskelle på en respektfuld måde.

Delt Ansvar

For at forme en bæredygtig fremtid, skal vi alle tage ansvar. Dette betyder at dele byrder såvel som muligheder. Gennem samarbejde, dialog og gensidig respekt kan vi bygge en stat, der afspejler vores fælles værdier og ambitioner.

Retten til Tilbagevenden og Genfindelse af Stjålen Ejendom

For at opnå vedvarende fred og harmoni i regionen skal følgende punkter behandles og implementeres med integritet og retfærdighed. Ved at garantere disse rettigheder kan vi lægge et solidt fundament for en fremtid præget af samarbejde, forståelse og gensidig respekt.

Retten til Tilbagevenden

Hver enkelt bør have ret til at vende tilbage til deres oprindelige hjemland, uanset deres nuværende placering. Forflytning og tvungne flytninger på grund af konflikter eller andre faktorer bør ikke berøve nogen af denne grundlæggende menneskeret. Denne ret til tilbagevenden skal anerkendes og implementeres for at sikre en fair og varig løsning.

Genfindelse af Stjålen Ejendom

For dem, der har mistet deres ejendom gennem beslaglæggelse, besættelse eller uautoriseret overførsel, bør der være en mekanisme på plads for at anerkende og rette op på disse uretfæ

I følgende manifest forestiller vi os en forenet, demokratisk stat, hvor retfærdighed, lighed og frihed ikke bare er ord, men en realitet for alle dens borgere. Lad os arbejde sammen for at realisere denne drøm og skabe en lysere fremtid for de kommende generationer.

Afslut Apartheid og Byg en Demokratisk Stat Uden Privilegerede Grupper og Høje Mure.

Afslut Apartheid

Vi står ved et historisk skillepunkt. For at bevæge os mod en fredelig og retfærdig fremtid, må vi afslutte apartheid-systemet, som har kendetegnet den israelske regering. Det er tid til at bryde kæderne af segregation og diskrimination og give lige rettigheder til hver borger.

Etabler en Ægte Demokratisk Stat

I stedet for at blive fanget af tidligere fejl og uretfærdigheder bør vi stræbe efter at bygge en stat, hvor demokratiske principper er øverste. Det betyder en stat, hvor alle stemmer høres, og ingen gruppe er privilegeret på bekostning af en anden.

Riv Murene Ned

De fysiske barrierer, der adskiller vores folk, er mere end bare sten og beton; de symboliserer mistillid, frygt og opdeling. Ved at rive murene omkring Gaza og Vestbredden ned tager vi et konkret skridt mod fornyelse og genforening.

Byg en Inkluderende Nation

For at skabe en forenet demokratisk stat, skal vi omfavne diversiteten inden for vores samfund. Dette indebærer at respektere og værdsætte alles unikke baggrund, kultur og traditioner, sikre lige adgang til landets ressourcer og muligheder for alle. I dette forenede land vil Jerusalem stå som den forenende hovedstad, et fyrtårn for sameksistens og gensidig respekt. Det er afgørende at ære og beskytte helligheden af alle religiøse hellige steder, hvad enten de er jødiske, kristne eller muslimske. Disse steder, dybt forankret i vores kollektive bevidsthed, fungerer som berøringspunkter for tro og historie for utallige mennesker over hele verden. Desuden bør vi aktivt opfordre til forskning og arkæologiske efterforskninger for at afdække regionens dybe historiske væv. Ved at gøre dette ærer vi ikke kun vores sammenflettede fortid, men fremhæver også det rige kulturelle mosaik, der kan være en kraftfuld kraft, der binder os sammen for fremtiden.

Uddannelse og Oplysning

Gennem uddannelse kan vi øge bevidstheden om vores fælles mål og ambitioner. Vi bør investere i fælles skoler og uddannelsesprogrammer, der fremhæver vores kollektive historier, mens vi underviser om vores forskelle på en respektfuld måde.

Delt Ansvar

For at forme en bæredygtig fremtid, skal vi alle tage ansvar. Dette betyder at dele byrder såvel som muligheder. Gennem samarbejde, dialog og gensidig respekt kan vi bygge en stat, der afspejler vores fælles værdier og ambitioner.

Retten til Tilbagevenden og Genfindelse af Stjålen Ejendom

For at opnå vedvarende fred og harmoni i regionen skal følgende punkter behandles og implementeres med integritet og retfærdighed. Ved at garantere disse rettigheder kan vi lægge et solidt fundament for en fremtid præget af samarbejde, forståelse og gensidig respekt.

Retten til Tilbagevenden

Hver enkelt bør have ret til at vende tilbage til deres oprindelige hjemland, uanset deres nuværende placering. Forflytning og tvungne flytninger på grund af konflikter eller andre faktorer bør ikke berøve nogen af denne grundlæggende menneskeret. Denne ret til tilbagevenden skal anerkendes og implementeres for at sikre en fair og varig løsning.

Genfindelse af Stjålen Ejendom

For dem, der har mistet deres ejendom gennem beslaglæggelse, besættelse eller uautoriseret overførsel, bør der være en mekanisme på plads for at anerkende og rette op på disse uretfærdigheder. Alle bør have ret til tilbagevenden eller erstatning for ejendom ulovligt eller uretfærdigt taget fra dem. Genopretning af disse rettigheder er ikke kun en juridisk forpligtelse, men også en moralsk nødvendighed for at opnå retfærdighed og forsoning.

Erstatning til Ofrene for Konflikten

Konflikten har efterladt utallige uskyldige ofre i dens kølvand. Mange har mistet deres hjem, ejendele, kære, og i nogle tilfælde deres livs arbejde. For at etablere ægte retfærdighed og helbrede de dybe sår forårsaget af konflikten er en omfattende erstatningsmekanisme essentiel.

Ligesom erstatningerne, som ofrene for store historiske tragedier har modtaget, bør en tilsvarende erstatning tilbydes de palæstinensiske ofre. Det handler ikke kun om penge, men om at anerkende den lidelse, der er blevet udholdt, rette op på de forbrydelser, der er begået, og bygge en bro mod forsoning.

Denne erstatning bør være:

  • Omfattende: Dækker alle aspekter af tab, fra fysiske skader til psykologisk traume.
  • Fair: Baseret på en grundig vurdering af hver enkelts lidelse og tab.
  • Inkluderende: Tilbyder støtte ikke kun til dem, der direkte er berørt, men også for de generationer, der har lidt under konfliktens følger.

 

At anerkende lidelsen og give retfærdig erstatning for de tab, der er lidt, er afgørende skridt mod at forme en fremtid, hvor forsoning, samarbejde og fred kan blomstre.

Relevante FN-resolutioner

  1. Resolution 242 (1967): Opfordrer Israel til at trække sig tilbage fra territorier, der blev besat i 1967-krigen, og anerkender behovet for en retfærdig løsning for palæstinensiske flygtninge.
  2. Resolution 338 (1973): Opfordrer til en øjeblikkelig våbenhvile og anmoder parterne om at starte forhandlinger med henblik på gennemførelsen af resolution 242.
  3. Resolution 194 (1948): Fastslår, at palæstinensiske flygtninge, der ønsker at vende tilbage til deres hjem og leve i fred med deres naboer, bør få lov til det så hurtigt som muligt. Dette dækker også kompensation for dem, der vælger ikke at vende tilbage og for mistet eller beskadiget ejendom.
  4. Resolution 446 (1979): Bestemmer, at Israels bosættelsespolitik i de besatte palæstinensiske og andre arabiske territorier har ingen retlig gyldighed og krænker internationale love.
  5. Resolution 478 (1980): Bemærker, at alle lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger og handlinger taget af Israel, der har ændret karakteren og status for den hellige by Jerusalem, er ugyldige og må tilbagekaldes hurtigst muligt.
  6. Resolution 3236 (1974): Anerkender det uindskrænkede ret for det palæstinensiske folk til selvbestemmelse, national uafhængighed, territorial integritet, national enhed og suverænitet uden udenlandsk indblanding.

Mens der er mange FN-resolutioner relateret til den israelsk-palæstinensiske konflikt, er disse nogle af de mest relevante i forhold til de centrale punkter i dit manifest. Hver af disse resolutioner giver kontekst, international anerkendelse og i nogle tilfælde et juridisk grundlag for de forskellige elementer, du har behandlet.

 

Image Gallery

28/10 Beskyt Civile liv – CPH

When: 28 October Time: 14:00 Where: Christiansborg Slotsplads, 1218 København K,...

Manifest for en forenet demokratisk stat

Choose your language "I en verden,...

4/11 Palæstinas børngræder! CPH Denmark

When: 4 November Time: 16:18 Where: Rådhuspladsen Copenhagen, Denmark Orginizers: Link to event: https://fb.me/e/7XWjCWrk9 I...

Demonstration Copenhagen 14/10

Hvornår: 14. oktober kl. 16:00 Hvor: Mimers Plads, København Arrangør: Kontakt: VIGTIGT AT...
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner