Manifest for en forenet demokratisk stat

Date:

Choose your language

[EN] [SE] [DK] [DR] [FR]

“I en verden, der bliver stadig mere forbundet, underminerer krigens ar vores fælles menneskelighed og samlede potentiale. Hver konflikt tystner stemmer, knuser identiteter og forhindrer utallige sjæle i at realisere deres drømme. Det er afgørende, at vi afslutter alle krige og i stedet fremmer et miljø, hvor demokratiske principper trives. Hver enkelt person, uanset baggrund, bør have den utvetydige ret til at udtrykke deres meninger, forsvare deres identitet og stå stolt i deres eneståendehed. Ved at gøre dette, ærer vi ikke kun den iboende værdi af hvert menneske, men fremmer også et globalt samfund præget af forståelse, samarbejde og fred.”

Haste, Vi Kræver..

  1. Bekræftelse af vores demokratiske rettigheder, inklusive ytringsfrihed. Dette er afgørende, så palæstinensere effektivt kan kommunikere vores perspektiver i medierne, på gaderne, i parlamenter og på alle andre platforme.
  2. Retten til at fejre og bevare vores identitet, hvad enten det er ved at vise vores flag, bære kufiyaen eller ethvert andet symbol, der betegner palæstinensisk eksistens.
  3. En øjeblikkelig stop for den umenneskelige behandling og drab på palæstinensere, uanset hvor de måtte befinde sig.
  4. Vi opfordrer til, at blokaden af Gaza ophæves, og kræver uhindret adgang for humanitær hjælp. Derudover bør internationale observatører få tilladelse til at komme ind for at sikre indbyggernes trivsel og sikkerhed.

 

I følgende manifest forestiller vi os en forenet, demokratisk stat, hvor retfærdighed, lighed og frihed ikke bare er ord, men en realitet for alle dens borgere. Lad os arbejde sammen for at realisere denne drøm og skabe en lysere fremtid for de kommende generationer.

 

Afslut Apartheid og Byg en Demokratisk Stat Uden Privilegerede Grupper og Høje Mure.

Afslut Apartheid

Vi står ved et historisk skillepunkt. For at bevæge os mod en fredelig og retfærdig fremtid, må vi afslutte apartheid-systemet, som har kendetegnet den israelske regering. Det er tid til at bryde kæderne af segregation og diskrimination og give lige rettigheder til hver borger.

Etabler en Ægte Demokratisk Stat

I stedet for at blive fanget af tidligere fejl og uretfærdigheder bør vi stræbe efter at bygge en stat, hvor demokratiske principper er øverste. Det betyder en stat, hvor alle stemmer høres, og ingen gruppe er privilegeret på bekostning af en anden.

Riv Murene Ned

De fysiske barrierer, der adskiller vores folk, er mere end bare sten og beton; de symboliserer mistillid, frygt og opdeling. Ved at rive murene omkring Gaza og Vestbredden ned tager vi et konkret skridt mod fornyelse og genforening.

Byg en Inkluderende Nation

For at skabe en forenet demokratisk stat, skal vi omfavne diversiteten inden for vores samfund. Dette indebærer at respektere og værdsætte alles unikke baggrund, kultur og traditioner, sikre lige adgang til landets ressourcer og muligheder for alle.
I dette forenede land vil Jerusalem stå som den forenende hovedstad, et fyrtårn for sameksistens og gensidig respekt. Det er afgørende at ære og beskytte helligheden af alle religiøse hellige steder, hvad enten de er jødiske, kristne eller muslimske. Disse steder, dybt forankret i vores kollektive bevidsthed, fungerer som berøringspunkter for tro og historie for utallige mennesker over hele verden. Desuden bør vi aktivt opfordre til forskning og arkæologiske efterforskninger for at afdække regionens dybe historiske væv. Ved at gøre dette ærer vi ikke kun vores sammenflettede fortid, men fremhæver også det rige kulturelle mosaik, der kan være en kraftfuld kraft, der binder os sammen for fremtiden.

Uddannelse og Oplysning

Gennem uddannelse kan vi øge bevidstheden om vores fælles mål og ambitioner. Vi bør investere i fælles skoler og uddannelsesprogrammer, der fremhæver vores kollektive historier, mens vi underviser om vores forskelle på en respektfuld måde.

Delt Ansvar

For at forme en bæredygtig fremtid, skal vi alle tage ansvar. Dette betyder at dele byrder såvel som muligheder. Gennem samarbejde, dialog og gensidig respekt kan vi bygge en stat, der afspejler vores fælles værdier og ambitioner.

Retten til Tilbagevenden og Genfindelse af Stjålen Ejendom

For at opnå vedvarende fred og harmoni i regionen skal følgende punkter behandles og implementeres med integritet og retfærdighed. Ved at garantere disse rettigheder kan vi lægge et solidt fundament for en fremtid præget af samarbejde, forståelse og gensidig respekt.

Retten til Tilbagevenden

Hver enkelt bør have ret til at vende tilbage til deres oprindelige hjemland, uanset deres nuværende placering. Forflytning og tvungne flytninger på grund af konflikter eller andre faktorer bør ikke berøve nogen af denne grundlæggende menneskeret. Denne ret til tilbagevenden skal anerkendes og implementeres for at sikre en fair og varig løsning.

Genfindelse af Stjålen Ejendom

For dem, der har mistet deres ejendom gennem beslaglæggelse, besættelse eller uautoriseret overførsel, bør der være en mekanisme på plads for at anerkende og rette op på disse uretfæ

rdigheder. Alle bør have ret til tilbagevenden eller erstatning for ejendom ulovligt eller uretfærdigt taget fra dem. Genopretning af disse rettigheder er ikke kun en juridisk forpligtelse, men også en moralsk nødvendighed for at opnå retfærdighed og forsoning.

Erstatning til Ofrene for Konflikten

Konflikten har efterladt utallige uskyldige ofre i dens kølvand. Mange har mistet deres hjem, ejendele, kære, og i nogle tilfælde deres livs arbejde. For at etablere ægte retfærdighed og helbrede de dybe sår forårsaget af konflikten er en omfattende erstatningsmekanisme essentiel.

Ligesom erstatningerne, som ofrene for store historiske tragedier har modtaget, bør en tilsvarende erstatning tilbydes de palæstinensiske ofre. Det handler ikke kun om penge, men om at anerkende den lidelse, der er blevet udholdt, rette op på de forbrydelser, der er begået, og bygge en bro mod forsoning.

Denne erstatning bør være:

  • Omfattende: Dækker alle aspekter af tab, fra fysiske skader til psykologisk traume.
  • Fair: Baseret på en grundig vurdering af hver enkelts lidelse og tab.
  • Inkluderende: Tilbyder støtte ikke kun til dem, der direkte er berørt, men også for de generationer, der har lidt under konfliktens følger.

At anerkende lidelsen og give retfærdig erstatning for de tab, der er lidt, er afgørende skridt mod at forme en fremtid, hvor forsoning, samarbejde og fred kan blomstre.

Relevante FN-resolutioner

1. Resolution 242 (1967): Opfordrer Israel til at trække sig tilbage fra territorier, der blev besat i 1967-krigen, og anerkender behovet for en retfærdig løsning for palæstinensiske flygtninge.

2. Resolution 338 (1973): Opfordrer til en øjeblikkelig våbenhvile og anmoder parterne om at starte forhandlinger med henblik på gennemførelsen af resolution 242.

3. Resolution 194 (1948): Fastslår, at palæstinensiske flygtninge, der ønsker at vende tilbage til deres hjem og leve i fred med deres naboer, bør få lov til det så hurtigt som muligt. Dette dækker også kompensation for dem, der vælger ikke at vende tilbage og for mistet eller beskadiget ejendom.

4. Resolution 446 (1979): Bestemmer, at Israels bosættelsespolitik i de besatte palæstinensiske og andre arabiske territorier har ingen retlig gyldighed og krænker internationale love.

5. Resolution 478 (1980): Bemærker, at alle lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger og handlinger taget af Israel, der har ændret karakteren og status for den hellige by Jerusalem, er ugyldige og må tilbagekaldes hurtigst muligt.

6. Resolution 3236 (1974): Anerkender det uindskrænkede ret for det palæstinensiske folk til selvbestemmelse, national uafhængighed, territorial integritet, national enhed og suverænitet uden udenlandsk indblanding.

Disse resolutioner skaber en international konsensus om nøglepunkterne i konflikten og tilbyder en vejledning for en retfærdig og varig løsning. Det er vigtigt, at både israelere og palæstinensere tager disse resolutioner seriøst, for kun gennem gensidig respekt for international ret kan der findes en ægte, vedvarende fred.

 

Image Gallery

28/10 Beskyt Civile liv – CPH

When: 28 October Time: 14:00 Where: Christiansborg Slotsplads, 1218 København K,...

4/11 Palæstinas børngræder! CPH Denmark

When: 4 November Time: 16:18 Where: Rådhuspladsen Copenhagen, Denmark Orginizers: Link to event: https://fb.me/e/7XWjCWrk9 I...

Manifest for en forenet demokratisk stat

I følgende manifest forestiller vi os en forenet, demokratisk...

Demonstration Copenhagen 14/10

Hvornår: 14. oktober kl. 16:00 Hvor: Mimers Plads, København Arrangør: Kontakt: VIGTIGT AT...
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner