28/10 Beskyt Civile liv – CPH

Date:

When: 28 October
Time: 14:00
Where: Christiansborg Slotsplads, 1218 København K, Danmark
Orginizers: Mellemfolkeligt SamvirkeCARE Danmark och Amnesty International Danmark
Link to event: https://fb.me/e/509bjujSJ
(ENGLISH BELOW)
Vi samles om en fredelig markering af vores fælles appel til den danske regering om at beskytte civile liv. Der vil være musik, taler og fællesskab i en mørk tid.

PROGRAM (med forbehold for rettelser):

Musik: Nour Amoura & Lana Oudeh
Tale: Haifaa Awad, Forperson i Mellemfolkeligt Samvirke
Tale: Mogens Lykketoft, Fhv. minister og formand for Folketinget
Tale: Ibrahim El-hassan, Studerende dansk-palæstinenser
Musik: Coco O
Tale: Yonatan Goldshtein, jødisk fredsaktivist
Tale: Vibe Klarup, Generalsekretær, Amnesty International Danmark
Tale: Pia Heidi Nielsen, Sektorformand for Kost og Service i FOA
Musik: Isam B
Mere end to millioner palæstinensere er fanget under israelsk blokade i Gaza, afskåret fra basale fornødenheder som mad, elektricitet, vand og brændstof. Bomberne rammer civile hjem, skoler og civile, og vi hører tragiske beretninger om hele familier, journalister og læger, der mister livet. Vores kolleger på stedet fortæller os, at der ikke længere er nogen sikre tilflugtssteder. Hospitaler med udmattet og traumatiseret personale står over for evakueringsordre, bombeangreb og akut mangel på medicinske forsyninger. Dødstallet og antallet af sårede stiger dramatisk hver eneste dag
De sidste ugers begivenheder har bragt os tæt på afgrunden til en menneskeskabt humanitær katastrofe. Vi kan ikke længere se på. Vi har et fælles ansvar.
Vi appellerer til, at den danske regering arbejder for:
  • – Et øjeblikkeligt stop for kamphandlingerne og for ophævelse af den ulovlige blokade af Gaza.
  • -Sikre at den humanitær hjælp når frem til de millioner af civile palæstinensere i Gaza, hvis liv afhænger af den.
  • – Fordømmelse af overgreb og krigsforbrydelser på civile og civil infrastruktur uagtet hvem der står bag og krav om, at alle parter overholder international ret.
  • – Frigivelse af alle civile gidsler.
  • – Ophævelse af den israelske regerings evakueringsordre af over en million civile i det nordlige Gaza, som også bringer særligt sårbare i fare.

Begivenheden arrangeres af

Amnesty International Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke og CARE Danmark.
Beskyt civile liv er en antiracistisk markering, der hviler på et humanitært, folkeretsligt og menneskeretsligt grundlag. Vi fordømmer og modsætter os racisme i alle dens former herunder antisemitisme og islamofobi. Af respekt for situationens alvor beder vi alle om at vise mådehold.

Retningslinjer:

• Ingen diskriminerende eller racistiske opråb eller adfærd.
• Ingen afbrændinger af flag eller hovedmaskering.
• Ingen politiske eller religiøse flag eller flag med stødende symboler.
_______________________________________________

ENGLISH:

PROTECT CIVILIAN LIVES
Happening at Christiansborg Palace Square
We gather for a peaceful marking of our common appeal to the Danish government to protect civilian lives. There will be music, speeches and fellowship in a dark time. The program is continuously updated.
More than two million Palestinians are trapped under the Israeli blockade of Gaza, cut off from basic necessities such as food, electricity, water and fuel. The bombs hit private homes, schools and civilians, and we hear tragic accounts of entire families, journalists and doctors losing their lives. Our colleagues on the ground tell us that there are no longer any safe havens. Hospitals with exhausted and traumatized staff face evacuation orders, bombings and acute shortages of medical supplies.
The death toll and the number of injured are dramatically increasing every single day.
The events of the last few weeks have brought us close to the precipice of a man-made humanitarian disaster. We can no longer watch. We have a shared responsibility.
We appeal to the Danish government to work towards:
– An immediate ceasefire and lift of the illegal blockade of Gaza so that humanitarian aid can reach the millions of civilians whose lives depend on it.
– Secure that humanitarian aid reaches the millions of civilian Palestinians in Gaza, whose lives depend on it.
– Condemnation of abuses and war crimes against civilians and civil infrastructure regardless of who is behind the crime and demands that all parties comply with their obligations under international law.
– Release of all civilian hostages. A ceasefire could facilitate that.
– Revoking the Israeli government’s evacuation order of over a million civilians in northern Gaza, putting vulnerable at risk.

Organizers:

Amnesty International Denmark
ActionAid Denmark
CARE Denmark
_______________________________________________
PROTECT CIVILIAN LIVES is is an anti-racist happening that rests on a humanitarian, international law and human rights basis. We condemn and oppose racism in all its forms, including anti-semitism and Islamophobia. Ot of respect for the seriousness of the situation, we ask everyone to show moderation.
Guidelines:
• No discriminatory or racist chants or behaviour.
• No burning of flags or head masking.
• No political or religious flags or flags with offensive symbols.

Image Gallery

5/11 Palestina i Fokus

Evenemanget arrangeras av @palest1naifokus - föreningsdrivna aktörer från Järva. Tid för evenemang:...

4/11 Ljusmanifestation Lindköping, Sweden

Organizer: Where: Stora Torget, Lindköping, Sweden When: 13:00 (1pm) Link: Ingen Vila förutom...

4/11 Stoppa Israels Masaker i Gaza – Kalmar Sweden

Organizer: Kvinnors Vänskapsförening Where: Larmtorget Kalmar When: 15:00 (3pm) Link: https://fb.me/e/u0Itenb8shttps://fb.me/e/4RSprdGUL Solidaritetssällning för...

5/11 Ungdom for Palestina, Arendal Norway

Organizer: Jakob Tørå Hæier Where: Kulturkammeret, Arendal Norway When: 5/11 16:00...
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner