Sverige tappar sin demokratiska trovärdighet

Date:

Sveriges tystnad: Ett steg från demokratins förebild till en svikande aktör

När vi reflekterar över världens demokratiska landmärken, framträder Sverige ofta som en fyrbåk av rättvisa, mänskliga rättigheter och en strävan efter en fredlig värld. Men när detta skandinaviska paradis avstår från att rösta för eldupphör i Gaza, väcker det frågor om Sveriges demokratiska trovärdighet och dess roll i den globala arenan.

Bakgrunden: En svart dag för mänskligheten

I en sen nattomröstning röstade FN:s generalförsamling om en omedelbar vapenvila i Gaza. Denna resolution nämnde inte specifikt Hamas eller Israel, och trots att 120 länder röstade för det, avstod Sverige från att ta ställning. Israels FN-ambassadör Gilad Erdan kallade det “en svart dag för FN och mänskligheten”.

Det finns en uppfattning att denna avhållsamhet, som var fallet med flera EU-länder, handlade om resolutionens oförmåga att explicit fördöma Hamas terrorattacker mot Israel. Men att avstå från att rösta i en sådan kritisk situation skapar en oroande bild. Det är en bild av tystnad, som i många aspekter kan ses som ett godkännande av den pågående konflikten.

Bryta mot FN-resolutioner

Om Sverige, känt för sitt engagemang för mänskliga rättigheter, kan avstå från att rösta om en sådan kritisk fråga, vad hindrar då andra nationer från att bryta mot FN-resolutioner? Israel har tidigare brutit mot flera FN-resolutioner utan några påtagliga konsekvenser. Med Sveriges och andra EU-länders tystnad kan det ses som ett klartecken för andra nationer att ignorera internationella resolutioner.

Den framtida påverkan på den globala ordningen

Denna typ av tystnad från ledande demokratiska nationer kan skapa en klyfta i internationella relationer. Om nationer ser att det inte finns några påtagliga konsekvenser för att ignorera FN-resolutioner, kan det underminera själva syftet med FN och dess strävan efter global fred och säkerhet.

Denna avhållsamhet kan också uppmuntra andra nationer att handla utan att behöva svara på sina handlingar, vilket skapar en farlig miljö där mänskliga rättigheter och internationella normer kan förbises.

Slutsats

Sverige har länge varit känt som en förespråkare för global fred och rättvisa. Men när det avstår från att rösta om kritiska internationella frågor, riskerar det att förlora sin position som en ledande demokratisk aktör. Det är nödvändigt för Sverige och andra ledande demokratier att återigen ta ställning för fred och mänskliga rättigheter, för att säkra en stabil och rättvis världsordning.

Image Gallery

Flashmob på Stockholms Centralstation

Över 600 Personer i Fredsaktivitet för Gaza på Stockholms...

STOCKHOLM HELT FÖRÖDAT EFTER BOMBANFALL

I tre veckor har en skugga av ondskap svept...

 1/11 RIP – Mai R. Ubeid

By: Kathrine Tinggaard NicolaisenKathrine Tinggaard Nicolaisen• 1st• 1stFounder &...

5/11 Palestina i Fokus

Evenemanget arrangeras av @palest1naifokus - föreningsdrivna aktörer från Järva. Tid för evenemang:...
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner