Israel även har dödat civila palestinier på Väst Banken – AGENDA 29/10

Date:

Kort om innehållet i programmet som bör granskas

Det är ett flertal uttalanden i Agenda avsnittet som strider mot SVTs saklighet och opartiskhet.

I inledningen i sekund 45 nämner programledaren att avsnittet börjar med kriget mellan Israel och terrorgruppen Hamas. Kriget är inte mellan Israel och terrorgruppen Hamas då Israel även har dödat civila palestinier på Väst Banken samt många civila i Gaza.

Fientligheterna är mellan Hamas och Israel, men då våldshandlingar pågår gentemot Palestinier på Väst Banken samt mot civila i Gaza är det felaktigt att benämna det som ett krig mellan Israel och terrororganisationen Hamas då det framstår som att alla som dött i Gaza tillhör terrororganisationen Hamas. (Se FNs resolution A/ES-10/L.25 där de korrekta beskrivningarna av situationen framgår).

I minut 20:32 säger programledaren att det den senaste tiden varit flera demonstrationer för Palestina där slagord, ramsor och banderoller har väckt känslor och rädsla hos judar. Programledaren frågar därefter om det är ett problem? Programledaren nämner även att demonstrationer i bland annat Tyskland har förbjudits, därefter frågar hon om det är något som skulle kunna ske i Sverige.

Programledaren framför inte exempel på vilka slagord som bör ses som antisemitiska eller som provocerat. Det slagord som väckt reaktioner på sociala medier och ansetts vara antisemitiskt har varit slagorden ”från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt”. Detta har varit ett slagord som länge omdiskuterats huruvida det är antisemitiskt där domstolen i Nederländerna fastställt att det inte är antisemitiskt. Det har på demonstrationerna i Sverige i inledande tal tydligt framförts att demonstrationen inte är mot Judar och att antisemitism inte är välkommet. I demonstrationen i Stockholm anslöt sig NMR och uttryckte antisemitism varpå den Palestinska demonstrationen skrek slagorden ”inga nazister på våra gator” och lämnade platsen till dess att nazisterna hade gått.

Programmet är ytterst vilseledande och får det att framstå som att Palestinierna är för antisemitism och att de Palestinska demonstrationerna är antisemitiska. Detta strider mot SVTs skyldighet om saklighet. Därtill har SVT en skyldighet att vara opartiska och kontroversiella ämnen bör inte behandlas ensidigt. Programmet, framför allt inslaget avseende antisemitism är ytterst ensidigt. Det är självklart att antisemitism inte ska ske men det bör det vara tydligt att de Palestinska demonstrationerna samt pro-palestinier inte är antisemiter.

 

Till dig som vill anmäla:

Program: Agenda
Kanal: SVT
Datum: 29 oktober 2023
Tid: 21:15

Länken för anmälan: https://e-tjanst.mprt.se/

Image Gallery

Flashmob på Stockholms Centralstation

Över 600 Personer i Fredsaktivitet för Gaza på Stockholms...

STOCKHOLM HELT FÖRÖDAT EFTER BOMBANFALL

I tre veckor har en skugga av ondskap svept...

5/11 Palestina i Fokus

Evenemanget arrangeras av @palest1naifokus - föreningsdrivna aktörer från Järva. Tid för evenemang:...
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner